Voorwaarden

Verzekering: Ichoed Haboniem-Dror beHolland is slechts WA verzekerd. Wij raden u aan zelf een WA, reis-, bagage- en annuleringskostenverzekering af te sluiten.

Afmelden: Bij opzegging tot 10 dagen voor het Machanee is de gemachtigde 15 euro administratiekosten verschuldigd, daarna het hele bedrag.

Ledenkorting: Het verkeerd aangeven van het aantal (niet-)leden en het onterecht profiteren van de ledenkorting is niet toegestaan. In dat geval zal Ichoed Haboniem-Dror BeHolland het verschuldigde bedrag van het hierna opgegeven rekeningnummer afschrijven.

Fraude: Bij verdenking van fraude houdt Ichoed Haboniem-Dror BeHolland zich het recht voor om de aanmelding te weigeren, zonder retour van gedane betalingen. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.

Foto’s: Tijdens het machanee/weekend worden er foto’s gemaakt. Ichoed Haboniem-Dror beHolland heeft toestemming om deze op onze fotomuur in ons clubhuis op te hangen, te delen in de besloten Haboniem-Facebookgroep/Instagram, website en de groepsfoto te delen met het NIW.

Weigeren aanmelding: Ichoed Haboniem-Dror BeHolland houdt zich het recht voor om in het geval van het niet voldoen van de contributie of andere bijzondere gevallen aanmeldingen te weigeren.

Vroegtijdig verlaten van de activiteit: Indien uw kind om welke reden dan ook naar huis wordt gestuurd, bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor de veilige terugkeer van uw kind. Alle kosten met betrekking tot het transport en de reis naar huis zijn voor uw eigen rekening. Haboniem Dror kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten. Zorg ervoor dat u de nodige begeleiding en vervoer regelt om uw kind veilig thuis te laten komen.