Voorwaarden

Verzekering: Ichoed Haboniem-Dror beHolland is slechts WA verzekerd. Wij raden u aan zelf een WA, reis-, bagage- en annuleringskostenverzekering af te sluiten.

Afmelden: Bij opzegging tot 10 dagen voor het Machanee is de gemachtigde 15 euro administratiekosten verschuldigd, daarna het hele bedrag.

Ledenkorting: Het verkeerd aangeven van het aantal (niet-)leden en het onterecht profiteren van de ledenkorting is niet toegestaan. In dat geval zal Ichoed Haboniem-Dror BeHolland het verschuldigde bedrag van het hierna opgegeven rekeningnummer afschrijven.

Fraude: Bij verdenking van fraude houdt Ichoed Haboniem-Dror BeHolland zich het recht voor om de aanmelding te weigeren, zonder retour van gedane betalingen. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.

Foto’s: Tijdens het machanee/weekend worden er foto’s gemaakt. Ichoed Haboniem-Dror beHolland heeft toestemming om deze op onze fotomuur in ons clubhuis op te hangen, te delen in de besloten Haboniem-Facebookgroep/Instagram en de groepsfoto te delen met het NIW.

Weigeren aanmelding: Ichoed Haboniem-Dror BeHolland houdt zich het recht voor om in het geval van het niet voldoen van de contributie of andere bijzondere gevallen aanmeldingen te weigeren.