ANBI

ANBI

Haboniem is bezig met het aanvragen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2014 is het voor instellingen met een ANBI-status verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren. Om de Belastingdienst een handje te helpen hebben wij deze informatie of de links naar deze informatie op één pagina verzameld.

Naam van de instelling:

Ichoed Haboniem-Dror beHolland

RSIN/fiscaal nummer: 805375673

Postadres:

Landskroon 5
1081 DA Amsterdam

Doelstelling:

De doelstelling van Haboniem-Dror beHolland:

Haboniem-Dror BeHolland is een socialistisch-zionistische beweging voor Joodse jeugd in Nederland. Als jeugdbeweging probeert Haboniem haar leden van een tweede thuis te voorzien en tegelijkertijd de joodse identiteit van haar leden te versterken door hen kennis te laten maken met Joodse geschiedenis, Joodse cultuur en zionisme. Daarnaast probeert Haboniem haar leden op te leiden tot zelfbewuste individuen met een sterk (collectief) verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de Joodse gemeenschap en de wereld.

Om kennis over te brengen hanteert Haboniem de principes van informeel onderwijs. Het informele onderwijs van Haboniem houdt in dat we elkaar willen onderwijzen op een interactieve manier, waarbij niet de prestatie- maar het spelelement centraal staat. Leden huren geen leraren in, maar onderwijzen elkaar. Middels dit onderwijs hopen we leden op te voeden aan de hand van de bewegingsdoelstellingen.

Beleidsplan:

In het beleidsplan leest u onze doelstelling, hoe wij deze verwezenlijken, hoe wij inkomsten werven, en hoe het vermogen wordt beheert en besteed.

Beleidsplan

Bestuur van de vereniging:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Yaniv Soesan – Voorzitter

Eline Bollen – Secretaris

Ben Derks – Penningmeester

Charlie Sajet – Algemeen bestuurslid

Margalith Kraaijenhagen – Algemeen bestuurslid

Nathan Barendse – Algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten:

Een overzicht van onze activiteiten is te vinden in het meest recente jaarverslag:

Jaarverslag:
Verslag uitgevoerde activiteiten 2020-2021

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2017