Ouders

🇳🇱
Haboniem bouwt mee aan de toekomst van Joods Nederland
✡️
Kinderen ontwikkelen Joodse identiteit
🙋🏼‍♀️🙋🏻‍♂️
Kinderen worden verantwoordelijker en kunnen opkomen voor waar ze in geloven
👫
Kinderen leren samen te werken in groepsverband en begrijpen het belang van delen
☞ De veelgestelde vragen staan onderin de pagina

Met honderden leden, meer dan 150 deelnemers aan kampen en weekenden en een actieve groep van meer dan 50 begeleiders tussen de 18 en 25 jaar bouwt Haboniem stevig mee aan de toekomst van Joods Nederland.

For years, campers’ parents have reported that when their children return home from camp, they are more caring, understand the importance of giving, are more equipped to stand up for what they know is right, and are willing to be more responsible. These are the qualities that will help build a successful nation and a civil society.

American Camping Association

Als Haboniem geloven wij in bovenstaande quote. Ter verwezenlijking van bovenstaande idealen is het essentieel dat u, als ouder, hier ook in gelooft en het enthousiasme van uw kind deelt over Haboniem. Op Haboniem kan uw kind namelijk zijn identiteit ontwikkelen, zelfvertrouwen, leiderschap, een liefde voor gemeenschap en respect voor vrienden.

Joodse identiteit

De belangrijke rol die Haboniem speelt in de vorming van een Joodse identiteit blijkt enerzijds uit wetenschappelijk onderzoek: uit onderzoek naar Haboniem in Noord-Amerika (Cohen en Fink, 2013) blijkt dat Haboniemers gemiddeld gezien vaker lid zijn van Joodse organisaties, een sterkere Joodse identiteit hebben, vaker Joodse vrienden hebben, vaker deelnemen aan Joodse activiteiten zoals sjabbatmaaltijden, hun Joodse identiteit belangrijker vinden, en vaker thuis sjabbat maken dan de controlegroep met mensen die niet naar Haboniem zijn geweest. Ook uit Nederlands onderzoek uit 2014 (Tanenbaum en Kooyman, 2014) blijkt dat Haboniem van grote invloed is. De jaarlijkse Israëlreis wordt in het onderzoek een keerpunt genoemd, waarna jongeren zich Joodser zijn gaan voelen, en zich in de praktijk ook meer met het Jodendom zijn gaan bezighouden. Ook de andere activiteiten van Haboniem worden in dit onderzoek genoemd als een versterkende factor van de Joodse identiteit.

Veelgestelde vragen

🤝 Kennismaking

Om kennis te maken met Haboniem raden we aan om deze pagina te bekijken. Heeft u daarna nog interesse in een gesprek met een lid van ons bestuur of onze shlicha We zijn beschikbaar om mee te praten tijdens de afdelingen en u kunt ons bereiken via onze gegevens op de contactpagina.

👋🏻 Vertrek weekend of machanee

Meer informatie over het vertrek leest u hier. In de tweede en derde brief na inschrijving voor een weekend of machanee staan de instructies voor vertrek.

✍🏻 Contact tijdens activiteiten

Contact tijdens een activiteit vind altijd plaats via de rosj. Het nummer staat in de tweede brief. Voor en na een activiteit kunt u mailen met kwc@haboniem.nl.

🏠 Moadon / clubhuis / kantoor

Neem voor de locatie van het moadon contact met ons op.

👶🏼 Leeftijdsgrens

Kinderen vanaf zeven jaar oud mogen mee met kampen of weekenden. Voor de tweewekelijkse afdelingen hanteren wij echter een soepelere grens, namelijk die van zes jaar oud. In principe laten wij nieuwe leden toe tot Wintermachanee JK5 tenzij anders afgesproken.

🎓 JK-systeem

In het bewegingsjaar 2023/2024 – 5784 is de indeling als volgt:

JK1

2016
2015

JK2

2014
2013

JK3

2012
2011

JK4

2010
2009

JK5

2008

JK6

2007

Neem bij vragen over de JK-indeling contact op met chanichiemzaken@haboniem.nl.

🎒 Verzorgingsbeleid

Op activiteiten, met name op kampen en weekenden, kan het nogal eng zijn om uw kind tussen de twee en tien dagen aan ons toe te vertrouwen. Omtrent de verzorging en behandeling van uw kinderen worden bij ons echter strenge regels gehanteerd. Zeker bij jonge kinderen letten wij op simpele dingen als het aantrekken van schone kleding, de hygiëne, voeding en voldoende nachtrust. Om ziekte te voorkomen dragen kinderen, met uitzondering van de zomer, altijd een jas als ze buiten zijn en grijpen wij direct in als ze zich niet lekker voelen. Veel madrichiem beschikken over een EHBO-diploma en bovendien kunnen de shomriem (bewakers) inspringen bij noodgevallen. De voornaamste taak van de shomriem is het garanderen van onze (externe) veiligheid. Voor vragen over veiligheid kunt u contact opnemen met Shir Doctorman (Shlicha) via shir@haboniem.nl.

Ook als uw kind bepaalde medicijnen gebruikt of een ernstige allergie heeft, horen wij het graag. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenspersoon of de rosh. Vervolgens zal er één madriech worden aangesteld om hier op te letten.

🐔🐠🥛 Kasjroetbeleid

Haboniem koopt zijn producten koosjer in. Als er geen verboden E-nummers in het product verwerkt zijn, dan is het product voor Haboniem koosjer. Vis kopen wij alleen in volgens de desbetreffende actuele regels van het opperrabbinaat en de loeach. Ons servies is niet koosjer volgens de standaarden van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Wij proberen het servies wel zo koosjer mogelijk te houden, d.m.v. touwelen.

Net zo als geld mag ons koosjerbeleid nooit een reden zijn voor uw kind om niet mee te gaan, heeft uw striktere of andere voedingswensen dan horen wij dat graag en zullen wij indien mogelijk passende maatregelen treffen.

🏕 Machanot en weekenden

Jaarlijks heeft Haboniem vijf grote evenementen, drie weekenden en twee machanot. We hebben drie weekenden: novemberweekend, poeriemweekend en meiweekend en twee machanot: wintermachanee en zomermachanee. De weekenden duren drie dagen, ons wintermachanee één week en het zomermachanee tien dagen.

Tijdens de machanot en weekenden gaan we naar verschillende kamphuizen in Nederland waarin de kinderen de tijd van hun leven zullen hebben. Ze krijgen programma over verschillende onderwerpen, zoals jodendom, Israël en teambuilding, daarnaast zullen ze veel leuke spelletjes spelen en nieuwe vrienden maken.

De kinderen gaan altijd met een goed gevoel naar huis en kunnen niet wachten tot de volgende activiteit.

😯 Afmelden machanee of weekend

Als u uw kind wil afmelden voor een weekend of machanee, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar kwc@haboniem.nl. Dit moet 7 dagen voor de activiteit gebeurd zijn. Bij een succesvolle afmelding krijgt u het betaalde bedrag, minus €15,- administratiekosten, terug. Als de afmelding daarna gebeurd is het helaas niet mogelijk om het bedrag terug te storten omdat er dan al kosten zijn gemaakt. Neem in ieder geval contact met ons op.

🥀 Uitschrijven ledenbestand

Om uw kind of uzelf als Haboniemer uit te schrijven dan dient u dit te melden via secretaris@haboniem.nl. In dit mailbericht kunt u ook aangeven dat u uit ons systeem wilt. We zullen u dan verwijderen uit het ledenbestand en de maillijst.