Kennismaking met Haboniem.

Haboniem-Dror beHolland is een socialistisch-zionistische beweging voor Joodse jeugd in Nederland. Op deze pagina leggen we je uit wat dat betekent.

Haboniem-Dror

Haboniem BeHolland werd in 1950 opgericht. In meerdere landen in de wereld (o.a. Frankrijk, Engeland, Zuid-Afrika) zijn er ook afdelingen van Haboniem. Het hoofdkantoor van de wereldjeugdbeweging staat in Tel Aviv. In 1982 is Haboniem gefuseerd met Dror, een jeugdbeweging met roots in Oost-Europa. In het Hebreeuws betekent Haboniem ‘de bouwers’ en Dror ‘vrijheid’.

Joodse jeugd

Haboniem organiseert het hele jaar door activiteiten voor Joodse kinderen van 7 jaar tot 17 jaar. De activiteiten worden geleid door jongeren van 18 tot en met 25 jaar.

Je kunt naar Haboniem komen als je ten minste één Joodse grootouder hebt. Haboniem wilt toegankelijk zijn voor alle Joden: orthodox, liberaal of seculier.

Beweging

Je weet vast wel wat een vereniging is. Dat is een groep mensen die samenkomt om een bepaald doel te bereiken: bijvoorbeeld samen voetballen. Een beweging lijkt daarop en wilt met idealen een bepaalde verandering bereiken voor een bepaald doel, zoals bomen planten om klimaatverandering tegen te gaan.

Socialistisch-zionistisch

Net zoals dat je meerdere soorten Jodendom hebt, heb je meerdere soorten zionisme. Dat is de term voor het streven naar de stichting en de opbouw van Israël. Wat is de beste manier om Israël op te bouwen? Haboniem staat sinds zijn oprichting in 1950 achter het socialistisch-zionisme. Deze vorm van zionisme gelooft in sociaal-democratische waarden en dat niet het individu, maar het collectief centraal moet staan bij de opbouw van Israël.

Kibboets
Tel Aviv

Vooral in de beginjaren van de beweging hebben Haboniemers geholpen bij het oprichten van kibboetsiem, gemeenschappen waar mensen samenleven en destijds zorgden voor voedsel: de belangrijkste behoefte op dat moment in Israël.

In de loop van de tijd is Israël veranderd en zijn er nieuwe uitdagingen. Momenteel zetten (oud-)Haboniemers zich vanuit Nederland en in Israël in om de maatschappij te helpen ontwikkelen.

Nederland

Ons clubhuis staat in Amsterdam, maar Haboniem-Dror beHolland is er voor Joodse jeugd uit heel Nederland. Voor de grote activiteiten vertrekken er bussen uit Amsterdam en Den Haag, maar je kunt ook met eigen vervoer komen.

Haboniem neemt daarnaast actief deel aan activiteiten binnen de Nederlands Joodse gemeenschap.

Dat was maar het begin…

Haboniem is nog veel meer dan bovenstaande uitleg. Nu gaan we je écht uitleggen wat Haboniem is.

Haboniem is…

327 chanichiem

Van je 7e tot je 17e ben je op Haboniem een chaniech. Als chaniech zit je in een van de zes leeftijdsgroepen, een JK. JK is een overblijfsel van vroeger, toen er nog voor elke leeftijd een apart jeugdkamp was.

Sommige kinderen gaan al direct vanaf dat ze 7 zijn mee, anderen sluiten bijvoorbeeld pas aan in JK4 of JK5.

In 2018 had Haboniem 171 chanichiem.

JK1

7-8 jaar

In JK1 maak je kennis met Haboniem, de Joodse feestdagen en cultuur.

JK2

9-10 jaar

In JK2 begin je met samenwerken en ga je kritisch nadenken.

JK3

11-12 jaar

JK3 leert al meer over Israël, de geschiedenis en houdt al discussies over de maatschappij.

JK4

13-14 jaar

JK4’ers kunnen al goed te verwoorden wat het Jodendom persoonlijk voor ze betekent en kunnen goed debatteren.

JK5

15 jaar

In JK5 wordt je echt een groep door middel van teambuilding. Je werkt toe naar de Israëlreis met je JK in de zomer. Tot halverwege het jaar kan je bij de groep komen.

JK6

16 jaar

JK6 begrijpt de ideologie, heeft ervaren wat activisme is en leert nu over hoe je een goede leider kan zijn.


Na JK6 kan je onderdeel worden van de madrichiemgroep.

78 madrichiem

17 – 25 jaar

De madrichiemgroep bruist van enthousiaste jongeren die ervan houden om zich in te zetten voor de activiteiten van Haboniem. Ze zijn de leiders van de groepen en bereiden alles logistiek voor.

Er waren in 2018 in totaal 61 madrichiem.

Maar wat doe je dan op Haboniem?

Heel simpel. Op Haboniem krijg je programma’s.

Kort…

of lang.

Over geschiedenis…

of over het nieuws.

Over praten…

of over doen.

Programma’s zijn heel divers en zijn er dus in alle soorten en maten. Het belangrijkste is dat je iets leert op een leuke manier. Per activiteit is er een ander thema waar de programma’s over gaan. Dit is meestal een onderwerp dat met Israël, het Jodendom of de maatschappij te maken heeft.

Was dat alles?

Haboniem is ook:

Vriendschap, lol en gezelligheid

Op Haboniem maak je vrienden voor het leven.

Joodse tradities en rituelen

Je doet mee met Joodse feestdagen en leert over het Jodendom.

Gemeenschap en activisme

Haboniemers nemen actief deel aan activiteiten in de Joodse gemeenschap. Daarnaast vinden we vrijwilligerswerk en activisme heel belangrijk.

Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Op Haboniem leer je een mening te ontwikkelen, te spreken voor een groep en samen te werken in een team. Ook krijg je naarmate je ouder wordt meer verantwoordelijkheden.

Band opbouwen met Israël

Na de Israëlreis bouwen Haboniemers op hun eigen manier een band op met Israël. Velen doen dat vanuit Nederland, anderen doen bijvoorbeeld mee aan een tussenjaarprogramma in Israël en sommigen gaan er na hun studie (tijdelijk) wonen.

Wanneer zijn er activiteiten?

En verder…

Er zijn meerdere feestdagen waar Haboniem activiteiten voor organiseert, zoals een seider, Jom haAtsmaoet en Lag baOmer. Haboniemers nemen ook deel aan herdenkingen in de Joodse gemeenschap.
Daarnaast organiseert Haboniem jaarlijks een herdenking voor Yitzchak Rabin.

Ten slotte

Maak kennis met het bestuur van Haboniem:

Het mazkiroet

Het mazkiroet (bestuur) van Haboniem bestaat uit 5 tot 7 madrichiem. Het mazkiroet is verantwoordelijk voor alle activiteiten van Haboniem. Voor elke activiteit stelt het mazkiroet een rosj (hoofd) aan die de activiteit leidt.

De shaliach

De shaliach is een Israeli die zich inzet voor de ondersteuning van Haboniem. Hij kan raad en advies geven aan Haboniemers. De shaliach helpt bij de organisatie van activiteiten in Israël, of dat nou de Israëlreis is van JK5 of een tussenjaar van een madriech.

En ten slotte: het moadon

Het moadon is het clubhuis van Haboniem. Hier vinden buiten de machanot en weekenden om bijna alle activiteiten plaats. Haboniemers kunnen hier terecht om samen te komen, om te leren en om activiteiten voor te bereiden. Het mazkiroet heeft een kantoor op het moadon waar de wekelijkse mazkiroetvergaderingen plaatsvinden.

Enthousiast?

Bekijk hoe je je kunt aanmelden voor onze activiteiten.