Onze doelen

Ons Mission Statement

Haboniem Dror beHolland is een seculiere socialistisch-zionistische beweging voor Joodse jeugd van zeven tot en met vijfentwintig jaar in Nederland. Haboniem Dror beHolland heeft de volgende doelstellingen:

  • Haboniem wil dat haar leden zich identificeren met het Joods erfgoed.
  • Haboniem wil dat haar leden actief betrokken zijn bij het opbouwen van Israël als een rechtvaardige, democratische en gelijkwaardige staat.
  • Haboniem wil dat haar leden een bewuste Joodse identiteit ontplooien en dat ze groeien als zelfbewuste kritische jongeren die een actieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld.

Zionisme

Voor Haboniem-Dror BeHolland betekent zionisme het volgende: het Joodse volk heeft recht op zelfbeschikking, en daarmee op een eigen staat. Dat zelfbeschikkingsrecht is gekoppeld aan het territorium dat door de internationale gemeenschap aan het Joodse volk is toegewezen. Het is de verantwoordelijkheid van Haboniem-Dror BeHolland om het zionistische project en zijn samenleving actief te steunen in zijn ontwikkeling tot een voorbeeldige natie. Haboniem-Dror BeHolland laat zich in de ontwikkeling van de voorbeeldige natie inspireren door het gedachtegoed en erfgoed van het socialistisch zionisme.

Cultureel Joods

Haboniem vertelt haar leden niet hoe ze moeten geloven. Ze geeft haar leden de mogelijkheid om verschillende uitingen te geven aan het Jodendom en om hun Joodse identiteit invulling te geven. Haboniem probeert de Joodse identiteit van haar leden wel op een bepaalde manier vorm te geven door onder andere aandacht te besteden aan Joodse geschiedenis, taal, tradities en feestdagen.

Sterke Joodse gemeenschap

Haboniem gelooft dat een sterke Joodse gemeenschap nodig is om je Joodse identiteit goed te kunnen ontplooien. Daarom is Haboniem tegen assimilatie en doet ze er alles aan om haar leden een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen ten aanzien van de Joodse gemeenschap en door middel van cultureel Jodendom meer te verbinden met hun Joodse identiteit.

Tikken Olam en Shivyon Erech Ha’Adam

Ingegeven door humanistische idealen (onder andere Tikkoen Olam en Shivyon Erech Ha’Adam) wil Haboniem een actieve bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld. Daarvoor is nodig dat haar leden opgeleid worden tot zelfbewuste kritische jongeren, die zich bewust zijn wat goed is, wat slecht is en wat beter kan. Haboniem probeert daarbij ook leiders te kweken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, die een bijdrage willen leveren aan hun gemeenschap en omgeving en aan een betere wereld.

Joodse staat

Haboniem streeft naar de ontwikkeling van een Joodse staat die een voorbeeld is voor alle andere landen. Kernbegrippen als rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, democratie en andere humanistische waarden staan daarbij centraal. We willen onze leden en de Israëlische maatschappij uitdagen deze waarden actief te implementeren in alle facetten van het leven.

De middelen om onze doelen te behalen

Haboniem Dror beHolland gebruikt de volgende middelen om haar doelen te bereiken.

Informeel onderwijs

Om kennis over te brengen hanteert Haboniem de principes van informeel onderwijs. Madrichiem bereiden een interactief programma voor over een bepaald onderwerp en dat leggen ze voor aan de kinderen. Voor elk machanee en weekend komt er een bundel uit die gaat over een bepaald onderwerp dat gerelateerd is aan Israël, Jodendom of hadracha. Daaruit bereiden madrichiem programma`s voor die op een speelse, leerzame en interactieve manier worden voorgelegd aan de chanichiem.

Peer to peer education (hadracha)

Haboniem maakt gebruik van peer to peer education om haar leden te onderwijzen. ‘Peer education’ betekent leren van gelijken. In de praktijk komt het er op neer dat madrichiem die zelf ook nog jongeren zijn informatie en vaardigheden overdragen of gedrag overbrengen op de chanichiem. Daarbij speelt hadracha (leiderschap) een grote rol. Madrichiem en chanichiem krijgen op jonge leeftijd de kans zich te ontplooien en een voorbeeld te zijn voor de mensen om hen heen.

Groepen

Activiteiten van Haboniem richten zich niet op individuen, maar op groepen. Haboniem-Dror beHolland is ervan overtuigd dat de groep meer is dan slechts een som der delen. Een sterke groep kan meer bereiken en daarom meer betekenen. Om die reden leert de beweging haar leden van jong tot oud in groepsverband te denken en handelen.

Machanot, weekenden, seminaria en afdelingen

Jaarlijks heeft Haboniem vijf grote evenementen: drie weekenden en twee machanot. We hebben drie weekenden: novemberweekend, poeriemweekend en meiweekend en twee machanot: wintermachanee en zomermachanee. De weekenden duren drie dagen, ons wintermachanee één week en het zomermachanee tien dagen.

Tijdens de machanot en weekenden gaan we naar verschillende kamphuizen in Nederland waarin de kinderen door middel van informele educatie programma krijgen over verschillende soorten onderwerpen die gerelateerd zijn aan Israël en Jodendom. Daarnaast proberen we jaarlijks ook drie madrichiemseminars te organiseren waarbij madrichiem verschillende onderwerpen behandelen zodat ze betere madrichiem worden. Denk daarbij aan pedagogiek, ideologie van Haboniem en zaken die gerelateerd zijn aan Israël.

Buiten onze machanot en weekenden organiseren wij om de twee weken activiteiten voor de chanichiem op ons Moadon. Deze activiteiten noemen wij afdelingen. Ze worden verzorgd door een aantal madrichiem die het hele jaar bij ze blijven voor de afdelingen. Op afdelingen krijgen ze kort programma over verschillende onderwerpen die te maken hebben met onze visie, daarnaast doen we leuke dingen met de chanichiem en zorgen we ervoor dat ze een gezellige middag hebben.

Gap Year & aliyah

Om onze leden een platform te geven waarin zij zichzelf kunnen ontplooien tot ware actieve zionisten sporen wij ze aan om op een tussenjaar programma in Israël te gaan.

Dit proces begint al vanaf JK5 waarin uitgebreid aandacht besteedt wordt aan de mogelijkheden voor onze leden om een jaar lang ervaring op te kunnen doen in Israël terwijl ze hun zionisme definiëren. Tijdens Israëlreis kan JK5 een shnatgroep bezoeken en in JK6 zal er een seminar gegeven worden dat volledig draait om tussenjaar programma`s. Daarna kan in ‘JK7’ verder gewerkt worden met de mensen die interesse tonen in een dergelijk gap year waarin samen met hen een programma gebouwd wordt. Op deze manier bereiden we chanichiem voor op de eindeloze mogelijkheden die hun persoonlijk zionisme een betekenis kunnen geven.

Daarnaast worden madrichiem gewezen worden op de opties die Israël kan bieden na hun studie of tijdens hun studie (stage/werk/aliyah).