Onze doelen

Mission statement

Versie bewegingsjaar 2023/2024 – 5784

Haboniem Dror beHolland is een seculiere socialistisch-zionistische beweging voor Joodse jeugd van zeven tot en met vijfentwintig jaar in Nederland.

Haboniem Dror beHolland heeft de volgende doelstellingen:

🕎
Identificatie met Joods erfgoed

Haboniem wil dat haar leden zich identificeren met het Joods erfgoed.

🗞
Actieve betrokkenheid bij Israël

Haboniem wil dat haar leden actief betrokken zijn bij het verder opbouwen van Israël als een rechtvaardige, democratische en gelijkwaardige staat.

✡️
Joodse identiteit

Haboniem wil dat haar leden een bewuste Joodse identiteit ontplooien.

🙋🏻‍♂️
Zelfbewuste kritische jongeren

Haboniem wil dat haar leden groeien als zelfbewuste kritische jongeren die een actieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld.

Onze waarden

Haboniem Dror beHolland legt haar doelstellingen als volgt uit
🇮🇱
Socialistisch-zionisme

Voor Haboniem-Dror BeHolland betekent zionisme het volgende: het Joodse volk heeft recht op zelfbeschikking, en daarmee op een eigen staat. Dat zelfbeschikkingsrecht is gekoppeld aan het territorium dat door de internationale gemeenschap aan het Joodse volk is toegewezen. Het is de verantwoordelijkheid van Haboniem-Dror BeHolland om het zionistische project en zijn samenleving actief te steunen in zijn ontwikkeling tot een voorbeeldige natie. Haboniem-Dror BeHolland laat zich in de ontwikkeling van de voorbeeldige natie inspireren door het gedachtegoed en erfgoed van het socialistisch zionisme.

🍎🍯
Cultureel Jodendom

Haboniem vertelt haar leden niet hoe ze moeten geloven. Ze geeft haar leden de mogelijkheid om verschillende uitingen te geven aan het Jodendom en om hun Joodse identiteit zelf een invulling te geven die bij hen past. Haboniem probeert de Joodse identiteit van haar leden vorm te geven door onder andere aandacht te besteden aan Joodse geschiedenis, taal, tradities en feestdagen.

💪🏻
Sterke Joodse gemeenschap

Haboniem gelooft dat een sterke Joodse gemeenschap nodig is om een goede Joodse identiteit te kunnen ontwikkelen. Daarom zien wij het als onze missie om een sterk verantwoordelijkheidsgevoel aan onze leden bij te brengen ten aanzien van de Joodse gemeenschap. Dit zien wij ook terug door de vele oud-Haboniemers die nadien leiderschapsrollen vervullen binnen de Joodse gemeenschap in de Diaspora en in Israël zelf.

🌍👫
Tikkoen Olam en Shivyon Erech Ha’Adam

Ingegeven door humanistische idealen (onder andere Tikkoen Olam en Shivyon Erech Ha’Adam) wil Haboniem een actieve bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld. Daarvoor is nodig dat haar leden opgeleid worden tot zelfbewuste kritische jongeren, die zich bewust zijn wat goed is, wat slecht is en wat beter kan. Haboniem probeert daarbij ook leiders te kweken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, die een bijdrage willen leveren aan hun gemeenschap en omgeving en aan een betere wereld.

Onze methoden

Haboniem-Dror beHolland gebruikt de volgende middelen om haar doelen te bereiken:
🎲
Informeel onderwijs

Om kennis over te brengen hanteert Haboniem de principes van informeel onderwijs. Dit houdt in dat wij geloven dat informatie beter overkomt als het gebracht wordt op een speelse doch leerzame manier. Hiervoor bereiden madrichiem een interactief programma voor over een bepaald onderwerp. Voorbeelden van zulke programma’s zijn het naspelen van een fictieve rechtzaak, simulatie- en rollenspellen, het schrijven van liedjes en maken van exposities over bepaalde onderwerpen. Voor elk machanee en weekend komt er een bundel uit. Deze bundel is een inspiratiebron en naslagwerk voor de madrichiem om hun programma’s te maken. De bundels gaan over onderwerpen zoals Israël, Jodendom en hadracha.

👨‍👦
Hadracha

Haboniem maakt gebruik van ‘peer to peer education’ om haar leden te onderwijzen. Dit betekent dat op Haboniem de chanichiem en madrichiem leren van gelijken. Madrichiem, die zelf ook nog jongeren zijn, dragen informatie en vaardigheden over aan de chanichiem. Daarbij speelt hadracha (leiderschap) een grote rol. Madrichiem en chanichiem krijgen op jonge leeftijd de kans zich te ontplooien en een voorbeeld te zijn voor de mensen om hen heen. Tijdens de programma’s wordt ook aangemoedigd dat chanichiem aan elkaar dingen leren en presentaties geven.

🕺🏼
Doegma Ishiet

Ook maakt Haboniem-Dror gebruik van het geven van een goed voorbeeld om onze chanichiem te onderwijzen. Tijdens de activiteiten van Haboniem-Dror proberen alle madrichiem zich zo te gedragen dat de chanichiem een voorbeeld aan hen kunnen nemen. Wij geloven dat goed voorbeeld doet volgen en zijn er dan ook zeker van dat door goed gedrag van de madrichiem, de chanichiem zich zullen ontwikkelen tot betere en completere individuen in de Joodse gemeenschap en daarbuiten.

🧑🏼👩🏽👧🏻👦🏼
Groepen

Activiteiten van Haboniem richten zich niet op individuen, maar op groepen. Haboniem-Dror beHolland is ervan overtuigd dat de groep meer is dan slechts een som der delen. Een sterke groep kan meer bereiken en daarom meer betekenen. Om die reden leert de beweging haar leden van jong tot oud in groepsverband te denken en handelen.

🎉
Activiteiten

Jaarlijks heeft Haboniem vijf grote evenementen: drie weekenden en twee machanot. We hebben drie weekenden: Novemberweekend, Poeriemweekend en Meiweekend en twee machanot: Wintermachanee en Zomermachanee. De weekenden duren drie dagen, ons Wintermachanee één week en het Zomermachanee tien dagen.

Tijdens de machanot en weekenden gaan we naar verschillende kamphuizen waarin de kinderen door middel van informele educatie programma krijgen over verschillende soorten onderwerpen die gerelateerd zijn aan Israël en Jodendom. Ook organiseren we jaarlijks een Israëlreis voor de chanichiem uit JK5. Deze drie à vier weken durende reis heeft als doel het versterken van de connectie tussen de chanichiem en Israël, het vormen van een hechte groep en kennismaking met hadracha (leiderschap). Daarnaast proberen we jaarlijks ook twee madrichiemseminars te organiseren waarbij madrichiem verschillende onderwerpen behandelen zodat ze betere madrichiem worden. Denk daarbij aan pedagogiek, ideologie van Haboniem en zaken die gerelateerd zijn aan Israël.

Buiten onze machanot en weekenden organiseren wij regelmatig activiteiten voor de chanichiem op ons Moadon. Deze activiteiten noemen wij Jom peulot. Ze worden verzorgd door een aantal madrichiem en chanichiem uit JK zes. Op Jom peulot krijgen ze kort programma over verschillende onderwerpen die te maken hebben met onze visie, daarnaast doen we leuke dingen met de chanichiem en zorgen we ervoor dat ze een gezellige middag hebben.

✈️
Tussenjaar en aliyah

Om onze leden een platform te geven waarin zij zichzelf kunnen ontplooien tot ware actieve zionisten sporen wij ze aan om op een tussenjaar programma in Israël te gaan.

Dit proces begint al vanaf JK5 waarin uitgebreid aandacht besteedt wordt aan de mogelijkheden voor onze leden om een jaar lang ervaring op te kunnen doen in Israël terwijl ze hun zionisme definiëren. Tijdens Israëlreis kan JK5 een shnatgroep bezoeken en in JK6 zal er een seminar gegeven worden dat volledig draait om tussenjaar programma`s. Daarna kan in ‘JK7’ verder gewerkt worden met de mensen die interesse tonen in een dergelijk gap year waarin samen met hen een programma gebouwd wordt. Op deze manier bereiden we chanichiem voor op de eindeloze mogelijkheden die hun persoonlijk zionisme een betekenis kunnen geven.

Daarnaast worden madrichiem gewezen worden op de opties die Israël kan bieden na hun studie of tijdens hun studie (stage/werk/aliyah).