Op de aankomende Weïda zal Haboniem op een nieuwe manier moties en suggesties inleveren

Een online Weïda

Het mazkiroet heeft in december 2020 een Algemene Ledenvergadering, ook wel de tussenweïda genoemd, uitgeroepen voor haar leden. Het zal de eerste keer in de geschiedenis van de beweging zijn dat de Weïda online zal plaatsvinden. Verdere informatie over de online Weïda kunt u opvragen bij het mazkiroet.

Voor de aankomende Weïda heeft het mazkiroet een nieuwe manier voor het inleveren van suggesties en moties gemaakt. Vanaf heden dienen leden hun moties en suggesties op te sturen naar de heropgerichte Motiecommissie. De Commissie, of MoCo, faciliteert het indienproces en adviseert haar leden.

De Motiecommissie

Leden schrijven hun motie of suggestie en sturen deze vervolgens per e-mail naar de MoCo. De MoCo verzamelt alle moties en suggesties en publiceert deze in haar Motieboekje. Het Motieboekje zal minstens één week voor de Weïda aan de leden van de beweging worden geopenbaard.

Leden, vooral zij die het moeilijk vinden om een motie te maken of dat nooit hebben gedaan, kunnen zich wenden tot de Motiecommissie voor advies. De MoCo zal zich dan op basis van het Huishoudelijk Reglement en ervaring zich over de motie ontfermen. Dit is belangrijk om te doen, om zo te voorkomen dat tijdens de Weïda tijd wordt verspeeld vanwege formaliteiten en dat de motie bij voorbaat wordt afgekeurd.

De Motiecommissie bestaat uit drie zeer deskundige madrichiem. Een van hen is een afgezante van het mazkiroet en twee van hen zijn oud-mazkiroetleden.

De deadline voor het insturen van moties en handtekeningen is 5 februari 23:59.


Veelgestelde vragen (FAQ)

DE MOTIECOMMISSIE

Wat doet de Motiecommissie?

De Commissie geeft leden adviezen over hun moties, maar geven hier geen inhoudelijke mening over. Daarnaast verzamelt de Commissie alle suggesties en motie en overhandigd deze tijdens de Weïda aan de weïdavoorzitter. Daarnaast verzamelt en controleert de Commissie de handtekeningen van de indieners. Bij suggesties zijn er overigens geen handtekeningen nodig.

Ben ik verplicht om mijn motie naar de Motiecommissie te sturen?

Nee, maar houdt er wel rekening mee dat er op de Weïda waarschijnlijk geen tijd zal zijn om je motie in te indienen, zoals we gewend zijn bij normale weïdot.

Kan de Motiecommissie advies geven over mijn motie?

Jazeker, dat lijkt ons ontzettend leuk! Zo voorkomen we teleurstelling op de Weïda. Het komt namelijk weleens voor dat moties door de weïdavoorzitter wordt afgekeurd omdat deze verkeerd is opgeschreven. Stel ons zeker vragen: motie(at)haboniem.nl.

Waarom heeft het mazkiroet een Motiecommissie opgezet?

Om zo chaos tijdens de online Weïda te voorkomen en de kwaliteit en slagingskans van moties te verbeteren.

Moet ik het advies van de Motiecommissie overnemen?

Je moet helemaal niks.

MOTIES EN SUGGESTIES

Wat is een motie?

Moties zijn oproepen aan het mazkiroet die in stemming dienen te worden gebracht.
Moties moeten schriftelijk, met vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden, worden ingediend bij de voorzitter van de weïda om besproken te kunnen worden.
Moties moeten naast een oproep tot handelen een duidelijke actor aangeven voor de door te voeren verandering. Moties resulteren, wanneer aangenomen, meestal in een verandering in het huishoudelijk reglement of de statuten. Wanneer een motie aangenomen is, is deze bindend. Een wijziging van de statuten moet met een tweederde meerderheid worden aangenomen. Andere moties hebben een absolute meerderheid nodig

Artikel 4.5, Huishoudelijk Reglement

Hoe kan ik een motie inleveren voor de aankomende Weïda?

Stuur je motie (of suggestie) naar de Motiecommissie via e-mail: motie(at)haboniem.nl. Doe dit voor 5 februari 23:59 uur. De rest doen wij.

Kan het mazkiroet mijn motie inzien?

Ja en nee. Er is wel één mazkiroetlid die inzage heeft, vanwege haar lidmaatschap aan de Motiecommissie. Op Haboniem is het verplicht dat er een mazkiroetlid plaatsneemt in een commissie. Dat betekend niet dat het mazkiroet alle ingestuurde moties zal bespreken of verbieden. Het mazkiroet krijgt tegelijk met de rest van de beweging inzage van alle moties en suggesties, namelijk een week van te voren.

Aan wat dient mijn motie te voldoen?

Je motie dient volgens HR-art. 4.5. aan het volgende te voldoen: 1. De motie dient bij de weïdavoorzitter ingediend te zijn (dit doet de MoCo voor je) 2. De motie dient schriftelijk ingediend te worden. 3. De motie dient voorzien te zijn van vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden. 4. Een motie dient een duidelijke oproep tot handelen gericht aan het mazkiroet en actor te bevatten.

Is mijn motie bindend als deze wordt aangenomen?

Alle moties die worden aangenomen, het Huishoudelijk Reglement en de statuten zijn allen bindend.

Mag het mazkiroet mijn motie weigeren?

Nee. Alleen de weïdavoorzitter kan een motie weigeren. De Weïda kan de motie wegstemmen.

HANDTEKENINGEN

Hoe verzamel ik handtekeningen voor mijn motie?

Indien je onder een motie een handtekening wilt geven, stuur dan je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer naar de Motiecommissie via e-mail: motie(at)haboniem.nl.

Wanneer geldt mijn handtekening?

Als de MoCo deze heeft kunnen controleren. Stuur een e-mail met je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres naar motie(at)haboniem.nl.

Aan wat moet mijn handtekening voldoen?

De MoCo dient in staat te zijn te controleren dat een echt bestaand stemgerechtigd lid van de beweging een handtekening geeft aan een motie. Een naam, e-mailadres en telefoonnummer sturen naar de Motiecommissie is voldoende: motie(at)haboniem.nl.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Is het Huishoudelijk Reglement bindend?

Ja. Aangenomen moties, het Huishoudelijk Reglement en de statuten zijn allen bindend.

Waar kan ik het recente Huishoudelijk Reglement vinden?

Deze kun je schriftelijk bij het mazkiroet en de Motiecommissie opvragen.