(de; v) Uitspraak: [misj-poo-chuh-loˈxi] jiddisch
Leer van de familiegeschiedenis, studie van familierelaties.

Zet in je agenda!
Deadline programma’s inleveren 27 februari 2019 23:55.
Feedback terug vrijdag 1 maart 15:00.

Mailen naar chinoech@haboniem.nl

Het woord viel mij direct op door de prachtige combinatie van jiddisch met modern Nederlands. Ik wist direct: dit woord moet mee naar Haboniem. Hoe? Door het Poeriemweekend in het teken te stellen van de misjpogelogie. Een woord dat voorheen uit werd gesproken in Nederlands Joodse families als er tijdens lange seiders en familiediners vol passie en enthousiasme gesproken werd over familie en alle familiebanden binnen de gemeenschap en daarbuiten.

Het woord biedt de ingang om meerdere doelen te behalen tijdens het weekend. Ik kwam tot de volgende lijst, maar mocht Misjpogelogie iets anders voor jou betekenen is het prachtig om dat ook mee te nemen in je peulot.

Chinoechdoelen Poeriemweekend

  • Wat/wie is familie?
  • Wat is het verband tussen familie en het Jodendom?
  • Wat is onze familiegeschiedenis?
  • Wat is de toekomst van familie?
  • Wat is jouw relatie tot je familie?
  • Wat is jouw familieverhaal?
  • Beroemde familie: de Rothschilds
Wat/wie is familie?

De chanichiem denken na over het begrip familie en zien in dat mensen dit begrip op meerdere manieren interpreteren. Is familie alleen je bloedverwanten? Je vrienden? Is je achter-achterneef nog familie?

Wat is het verband tussen familie en het Jodendom?

Het Jodendom wordt op meerdere manieren doorgegeven. Het leeuwendeel van de Joden is Joods op basis van wie hun voorouders waren. Wat betekent dit voor de definitie van wat het Joodse volk is? Is het een grote familie? Is het een volk? Of is het toch een religie?

Wat is onze familiegeschiedenis?

Indien je erin gelooft dat het Joodse volk begonnen is bij Abraham en Sara en wij hun klein-klein-kleinkinderen zijn (of van Adam en Eva en de kinderen en de kleinkinderen en de klein-kleinkinderen en de klein-klein-kleinkinderen), dan zou dat het volgende betekenen: dat je een familiegeschiedenis kan vertellen van het paradijs/woonplaats Abraham en Sara tot en met het kamphuis van Poeriemweekend in Heeg. Het is interessant om te ontdekken wat een ongelofelijk rijkdom in onze geschiedenis zit (hoogtepunten en dieptepunten).

Een ander verhaal is het verhaal dat veel Joden Joods zijn door conversie. Die zijn natuurlijk met de tijd echt onderdeel geworden van het Joodse volk.

Wat is de toekomst van familie?

Denk na over de familie van de toekomst: is de structuur hetzelfde? Lijken de banden op die van nu? Of is er ruimte voor vernieuwing van wat familie is?

Wat is jouw relatie tot je familie?

Praat hier over je familietrauma’s (grapje). Of over wat jij belangrijk vind aan familie. Of over of Haboniem familie voor jou is.

Wat is jouw familieverhaal?

Laat de kinderen kort uitleggen/visualiseren wat hun familieverhaal is. Probeer parallellen te zoeken tussen de verschillende verhalen en ze te plaatsen qua locatie en tijd. Laat ze trots zijn op hun familie!

Beroemde familie: de Rothschilds

Laat de chanichiem kennis maken met de meest bekende Joodse familie ter wereld: de Rothschilds. Wat is hun verhaal en hoe hebben ze hun imperium opgebouwd door hun sterke familiebanden?

Poeriemfeest

Het thema van het Poeriemfeest is: je voorouders. Dus leer over hoe je voorouders eruit hebben gezien, wat hun beroep was en eer ze door een geweldige outfit in hun stijl.

Een uurtje voor het avondeten op zaterdag zal Algemeen met alle chanichiem en madrichiem werken aan de optoffing van het feest.

Suggesties

Familiestamboom maken

Probeer een overzicht te maken van wie er allemaal familie met elkaar is in de JK!

Route van je familie

Of visualiseer/simuleer de route die sommige families hebben afgelegd in de afgelopen eeuwen. Je kunt het ook hebben over de cultuurelementen die de verschillende families hebben meegenomen op hun reis.

Toekomst van families

Napoleon heeft ons onze achternamen gegeven. We mochten zelf kiezen wat onze achternaam werd. Als je een korte hals had ging je Korthals heten, en je kan vast wel raden wat het beroep was van de voorouders van Jan Smit.
Bespreek welke achternaam de kinderen nu zouden nemen of bepaal wat zij het liefst zien als familie.

Op de maddag had een groepje bedacht dat Haboniem bestaat uit meerdere families en dat de achternamen bepaald worden door je karakter. Zie het plaatje hieronder.