Tijdlijn Israël

Wat fijn dat je de QR-code hebt gescand voor meer context bij de gebeurtenissen. Hieronder vind je de tijdlijn met meer uitleg over wat er bij elke gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

1250 BCE: 

Het land dat later bekend zou worden als Israël maakte deel uit van het oude Kanaän, bewoond door verschillende volkeren, waaronder de Kanaänieten.

ongeveer 1200 BCE: 

Volgens de Bijbelse overlevering begonnen de Israëlieten onder leiding van Mozes en Jozua het beloofde land binnen te trekken, dat toen bewoond werd door Kanaänitische stammen.

1020-922 BCE: 

De oprichting van het koninkrijk Israël onder koning Saul, gevolgd door koning David en koning Salomo. Jeruzalem werd de hoofdstad.

922 BCE: 

Na de dood van Salomo splitste het koninkrijk zich op in het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke koninkrijk Juda.

722 BCE: 

Het Assyrische rijk veroverde het noordelijke koninkrijk Israël, wat resulteerde in de deportatie van veel Israëlitische bevolking.

586 BCE: 

Het Babylonische rijk veroverde het zuidelijke koninkrijk Juda, vernietigde de Eerste Tempel in Jeruzalem en voerde de Joden in ballingschap naar Babylon.

539 BCE: 

Het Perzische rijk versloeg Babylon en stond de Joden toe terug te keren naar hun land.

332 BCE: 

Alexander de Grote veroverde het Perzische rijk en het land viel onder Hellenistische invloed.

ongeveer 165 BCE: 

De Makkabese opstand leidde tot de herovering van Jeruzalem en de instelling van het Hasmonese koninkrijk.

63 BCE: 

De Romeinen onder leiding van Pompeius veroverden Jeruzalem en maakten het tot een Romeinse provincie.

4e-7e eeuw: 

Perzische en Byzantijnse heerschappij in het gebied.

7e eeuw: 

De islamitische verovering leidde tot Arabische heerschappij.

19e eeuw: 

Opkomst van het zionisme als reactie op het toenemende nationalisme in Europa. Theodor Herzl, een Oostenrijks-Joodse journalist, publiceert “Der Judenstaat” in 1896, waarin hij pleit voor een Joodse staat als oplossing voor antisemitisme.

Eerste Wereldoorlog (1914-1918): 

Het Ottomaanse Rijk wordt verslagen, en de controle over Palestina wordt overgedragen aan Groot-Brittannië.

Balfour-verklaring (1917): 

Groot-Brittannië verklaart steun voor de oprichting van een “nationaal tehuis voor het Joodse volk” in Palestina, wat later tot spanningen tussen de Joden en Arabieren leidt.

Interbellum (1920-1939): 

Toename van Joodse immigratie naar Palestina onder Brits mandaat, ondanks toenemende conflicten met de Arabische bevolking.

Holocaust (1933-1945): 

De systematische genocide door de nazi’s versterkt het zionistische streven naar een veilige Joodse staat, aangezien veel overlevenden naar Palestina emigreren.

VN-Verdelingsplan (1947): 

De Verenigde Naties stellen een verdelingsplan voor Palestina voor, wat leidt tot de oprichting van de staat Israël in 1948. Onmiddellijk volgt de Arabisch-Israëlische Oorlog.

Oorlog van Onafhankelijkheid (1948-1949): 

Israël wordt aangevallen door Arabische buurlanden, maar het overleeft en breidt zijn grondgebied uit.

1948-1949: 

Na de oprichting van de staat Israël werden Joodse gemeenschappen in de Arabische wereld geconfronteerd met vijandigheid en discriminatie. Veel Joden werden gedwongen hun huizen te verlaten in landen zoals Irak, Egypte, Jemen en Marokko. Ze werden vluchtelingen en migreerden naar Israël, wat uiteindelijk de Joodse vluchtelingencrisis uit de Arabische wereld werd.

Sinai-campagne (1956): 

Israël, samen met Groot-Brittannië en Frankrijk, intervenieert in de Suezcrisis om de controle over het Suezkanaal te herwinnen.

Zesdaagse Oorlog (1967): 

Israël verovert de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Sinaï en de Golanhoogten.

Jom Kipoeroorlog (1973): 

Egypte en Syrië vallen Israël aan, wat leidt tot hernieuwde territoriale verschuivingen.

Camp Davidakkoorden (1978): 

Vredesverdrag tussen Israël en Egypte

Oslo-akkoorden (1993): 

Eerste stappen naar vredesovereenkomsten tussen Israël en de Palestijnen, wat resulteert in de oprichting van de Palestijnse Autoriteit en de erkenning van de staat Israël.

Tweede Intifada (2000-2005): 

Oplaaiend geweld tussen Israëli’s en Palestijnen, ondanks eerdere vredesinspanningen.

2005: 

Terugtrekking van Israël uit de Gazastrook.

Operatie beschermende rand in Gaza (2014):

Het conflict laaide op tussen Israël en Hamas in de Gazastrook, wat zorgde voor grote schade en verlies van levens aan beide zijden. De oorlog duurde van juli tot augustus en leidde tot internationale zorgen over de impact op burgers en de humanitaire situatie in het gebied.

2021:

In mei 2021 laaide het Israëlisch-Palestijnse conflict opnieuw op, voornamelijk rond Oost-Jeruzalem. Er waren spanningen en protesten, vooral bij de Al-Aqsa-moskee, en de situatie escaleerde snel. Er waren raketaanvallen vanuit de Gazastrook en luchtaanvallen vanuit Israël. De oorlog eindigde met een wapenstilstand in mei 2021.